İş Akış Yönetimi

İŞ AKIŞ YÖNTEMİ

İs akısı, tanımlanmıs kurallar çerçevesinde bilgi ve islemlerin kullanıcılar arasında dolasımını sağlayan süreç otomasyonudur. Bu kapsamda is akısı, bir is sürecinin tam veya parçalı olarak otomasyonu olarak tanımlanmaktadır.

İs Akıs Yönetimi, islemsel veya yönetimsel süreçlerin, elle onay ve kontrol islemlerini ortadan kaldıracak sekilde elektronik ortamda izlenmesine ve yönetilmesine imkan veren araçlar olarak tanımlanmaktadır. İs Akısı Yönetimi, aynı veya farklı tipteki kullanıcıların bilgi göndermesini, is isteğinde bulunmasını, istek sonuçlarını takip etmelerini ve yönetmelerini sağlamaktadır.

İs Akıs Rol Tanımları:

İs akısına dahil olan grupları tanımlamak için kullanılır. Bir görev birden fazla kisinin sorumluluğunda ise is akıs rol tanımları ile bu kullanıcıları bir bölüm altında sınıflandırılabilir.

Rol tanımına seçilecek kullanıcılar listesinde, sistemde tanımlı tüm kullanıcılar listelenecektir. Kullanıcılar listelenirken kullanıcı yetkileri kontrol edilmemektedir.

İs Akıs Kartları:

İs Akıs Yönetimi bilesenlerinin tanımlandığı kartlardır. Đs akıs kartları ile onay verilecek islemler, islemlere onay verecek kullanıcılar, onay süreleri ve onay sırası gibi bilgiler tanımlanmaktadır. İs akıs kartları 3 bölümden olusmaktadır.

1. Baslangıç Kosulları:

Görev Yerleri: İs akısına tabi tutulacak bölümlerin seçildiği alandır.

İslemler: İs akısının hangi islemler yapıldığında uygulanacağının tanımlandığı alandır

Akısı Baslatan: İs akısının hangi rol ve o role bağlı kullanıcı tarafından baslatılacağı tanımlanır. İs

Akıs rolü seçilip kullanıcı seçilmezse is akısı seçili role bağlı herhangi bir kullanıcı tarafından görev yerleri ve islemlere göre baslatılır.

Geçerlilik: İs akısının hangi tarihler arasında gerçerli olduğu tanımlanmaktadır.

Kosul: İs akısının hangi kosullar gerçeklestirildiğinde baslatılacağının tanımlandı alandır.

2. Durum Kosulları:

İs akısının olusması için islemlerin hangi durumda kaydedilmesi gerektiğinin seçimi Durum kosullarında yapılır. Bu bölümde görev yerlerindeki islem tiplerinin durumları seçilir. Baslangıç Kosullarında tanımlı Görev Yerlerine ait tüm islem durumlarına göre is akıs ataması yapılabilir.

Seviye: İs akıs kartı satırlarının kendi içinde sıralanmasını sağlayan alandır. Seviyeler birbirinden farklı tanımlanırsa en küçük seviyedeki görev olusur. Bu görevin görev süresi sonunda gecikme durumu dikkate alınarak ikinci görev olusur. Aynı seviyedeki görevler is akıs kartı baslangıç kosulları gerçeklestiğinde olusur.

İs Akıs Rolü ve Kullanıcı Kodu: Tanımlı is akıs seviyesinin hangi rol ve kullanıcı tarafından tamamlancağının seçimi yapılır. İs akıs rolü seçilip kullanıcı kodu seçilmezse o seviye için is akıs rolünde tanımlanmıs kullanıcılardan birinin görevi tamamlaması yeterli olacaktır.

Hem is akıs rolü hem de kullanıcı seçimi yapıldığında o rol içerisindeki sadece seçilen kullanıcının görevi yapması gerekir. İs akıs rolü ve kullanıcı kodu alanlarından en az birinin tanımlanması gerekmektedir.

Bilgilendirilecek: Onay sırası ilgili seviyeye geldiği durumda kullanıcıya mesaj atılacaktır. İs akısında bilgilendirilecek check’i atılmıs kullanıcı onaya girmeyecektir.

Kosul: İs akısında satırın geçerliliği ‘Kosul’ alanında tanımlı kosulun sağlandığı durumda olusacaktır.

Görev Tipi: Onay ve Diğer olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Görev Tanımı: 255 karakterlik açıklama alanıdır. Görevle ilgili açıklama vb bilgilerin girisi yapılır.

İslem Tipi: Görev tipinin aldığı değere göre farklılık gösterir. Görev tipi ‘Diğer’ olduğunda ilgili kayıdın F9 menüsünden seçim yapılır. Görev tipi ‘Onay’ ise ilgili kayıt için islem tipi onaylama islemidir. Görev yeri birden fazla seçilmis ise islem tipi seçilemez.

Görev Süresi: Görevin geçerli olduğu süre belirlenir.

Zaman Birimi: Dakika, Saat, Gün Hafta değerlerinden olusur.

Gecikme Durumu: Görev tanımlanan süre içerisinde yapılamazsa iki seçenek ortaya çıkar.

Sıradaki Göreve Geç   : İlgili seviyedeki onay beklenmeden diğer onaya geçilir.

Bekle                        : İlgili seviyedeki onay geçse dahi ilgili onay beklenir.

Uyarılacak: Gecikme durumunda belirlenen uyarı tipine göre kullanıcının uyarılıp uyarılmayacağı belirlenir.

Uyarı Tipi: Gecikme durumunda kullanıcının hangi iletisim aracıyla uyarılacağı belirlenir. Uyarı Tipi E-mail’dir.

Öncelik: Bir islem aynı anda birden fazla akıs kartı özelliklerini kapsıyorsa bu islem için hangi İs akısının atanacağı Öncelik alanında tanımlanır. Önceliği küçük olan is akısı atanır. Sonraki İs Akısı: Bir is akısı tamamlandıktan sonra hangi is akısının otomatik olarak baslayacağı bu alanda tanımlanır.

GÖREVLER:

İs akısında görev ataması yapılan kullanıcıların görevlerini görebilecekleri, gerekli islemleri gerçeklestirebilecekleri bir bölümdür.

Görev üç farklı sekilde olusabilir;

İs akısından atanabililir. Kullanıcı kendine görev tanımlayabilir Kullanıcıya bir baska kullanıcı tarafından görev ataması yapılabilir.

Baslangıç tarihi: İs akıs kartından gelen görevler için is akısındaki bir önceki seviyenin bitis tarihidir. Kullanıcının eklediği görevler için system tarihidir.

Baslangıç saati: İs akıs kartından gelen görevler için is akısındaki bir önceki seviyenin bitis saatidir.

Hedeflenen Bitis Tarihi: İs akıs kartından gelen görevler için baslangıç tarihine görev süresi eklenerek bulunan tarihtir.

Hedeflenen Bitis Saati: İs akıs kartından gelen görevler için baslangıç tarihine görev süresi eklenerek bulunan sattir.

Gerçeklesen Bitis Tarihi: Görevin tamamlandığı tarihidir. Kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

Gerçeklesen Bitis Saati: Görevin tamamlandığı saattir. Kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

Bitis Tarihi: İs akısından gelen görev için onaylama isleminin yapıldığı tarihtir. Kullanıcının eklediği görevler için kullanıcı tarafından girilir.

Durumu:

Bekliyor: İs akısından gelen görevler için baslangıç statüsüdür.

Devam ediyor:Tamamlanma oranıyla birlikte kullanıldığında ilgili görevin yapılmaya baslandığını ifade eden statüdür.

Tamamlandı: Görev tamamlandığında kullanılan statüdür.

Görev Sahibi: Manuel görev eklendiğinde görevi ekleyen kullanıcının adı görev sahibi alanına yazılır.

Rol Tanımı ve Sorumlu: İs akısından gelen görevler için is akıs kartı satırlarındaki rol ve kullanıcı adının tanımlandığı alandır. Bu alanlar is akıs kartından gelen görevler için değistirilemez

Görev Tipi: İs akısından gelen görevler için is akıs kartında belirtilen tiptir. Manuel eklenen görevlerde “Onay ve Diğer” seçenekleri seçilebilir.

İslem Tipi: Görev tipinin aldığı değere göre farklılık gösterir. Görev tipi ‘Diğer’ olduğunda ilgili kayıdın F9 menüsünden seçim yapılır. Görev tipi ‘Onay’ ise ilgili kayıt için islem tipi onaylama islemidir. Görev yeri birden fazla seçilmis ise islem tipi seçilemez.

Hatırlatıcı Aktif: Atanan görevlerin kullanıcıya belirli zaman diliminde belli aralıklarla hatırlatılmasını sağlamaktadır.

İliskili Kayıt Türü / No: Onay akısından gelen İlem türü ve numarası listelenir. Kullanıcının eklediği görevlerde manuel seçilmelidir.

Görevi Gerçekle: Görev Tipi Diğer olan görevler için iliskili kayıdın otomatik olarak açılmasını sağlar.

Kayıt edilen görevler durumlarına gore kullanıcı bazında listelenmektedir.

Mesajlar: Programa bağlı kullanıcıların kendi aralarında mesaj gönderip aldığı bölümdür. İs akıs kartı satırlarında görev süresi sonunda tamamlanmayan görevler ile ilgili uyarı mesajları da bu bölüme gelmektedir.

İs Akıs İslemleri ile İlgili Uyarılar:

İs Akısı ilk sürümde Sadece Atma Kaydı, Borç Talebi-Borç Kaydı ve Aktivite Kaydı islemleri için çalısmaktadır, daha sonraki sürümlerde gelistirilmesi planlanmaktadır. Atama kayıtlarında İs akısının çalısabilmesi için Atama isleminin, Sicil Kartı üzerinde Atama Bilgileri bölümünden yapılması gerekmektedir. İs akıs kartında görev tipi Diğer seçildiğinde islem tipinin Onaylama seçilmesine izin verilmez.Görev tipi Onay olduğunda ise islem tipi sadece Onaylama seçilebilir. Kullanılan is akıs kartları çıkarılamaz. İs akıs satırına ait bir görev olusmussa ilgili satır silinemez. Görevleri olusmus is akıs kartına yeni bir satır eklendiğinde eklenen seviyeden sonraki görevler etkilenmez. Örneğin; 1,3,5 seviyeleri olan bir is akıs kartına 2. seviye eklendiği durumda 3,5. seviyelerde olusmus görevler bundan etkilenmez.Ancak 1. seviyedeki satır için olusmus görev tamamlandığı zaman 2. seviyeki satır için görev olusturulur. “Ekle” seçeneği için yapılmıs bir akıs ataması yapılmıs ise o akıs tamamlanana kadar yeni bir akıs ataması yapılmaz. Ekle ile is akıs ataması yapılms kayıt değistirilse dahi ve değistir için bir akıs ataması mevcut olsa dahi ilgili is akıs ataması yapılmaz. Ekle için yapılmıs atama devam eder. Bir kayda atanmıs is akısı tamamlanmadan ilgili kayda yeni bir is akıs ataması yapılamaz.

Tablo Yapısı:

Lh_00x_WFlowRole            İs akısı rol tanımları
Lh_00x_WFRoleLn             İs akısı rol tanımları satırları
Lh_00x_WorkFlowCard       İs akısı kartı

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir