İK Ek Özellik Paketi1

IK EK ÖZELLİK PAKETİ 1

18 Ocak 2010 tarihinde üretime yüklenecek olan İnsan Kaynakları Ek Özellik Paketi 1, 3.08.02 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut IK kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 3.08.02 versiyonuna geçmeleri ve IK Ek Özellik Paketi 1‘i satın almaları gerekmektedir. IK Ek Özellik Paketi 1’in piyasaya sunulduğu tarihte elinde geçerli LEM sözleşmesi olan kullanıcılarımız ise “LEM sözleşme numaraları” ile LOGO Yetkili İş Ortaklarından IK Ek Özellik Paketi 1’i ücretsiz olarak talep edebilirler.

IK Ek Özellik Paketi 1 İçerikleri*

1 Kullanım Kolaylıkları…………………………………………………………………………………………………………2

1.1 Genel Arama…………………………………………………………………………………………………………2
1.2 Hızlı Filtreleme……………………………………………………………………………………………………….2
1.3 Kısayol Oluşturma………………………………………………………………………………………………….3
1.4 Hatırlatıcı Üzerindeki İşlemlerin Calender’a Aktarılması……………………………………………………….3
1.5 Active Directory Desteği…………………………………………………………………………………………..3

2 Yeni özellikler………………………………………………………………………………………………………………..3

2.1 E-Bildirge, İşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve personel Vizite işlemlerinin SGK Sayfasına Bağlanıp Aktarılması…………………………………………………………………………………………………………………3
2.2 Borç İşlemleri Geri Ödeme Planları………………………………………………………………………………..5
2.3 Kutlama Mesajlarının Otomatik Gönderimi………………………………………………………………………6
2.4 “Puantaj Üret” İşlemlerinde Birden Fazla Öndeğer Kullanımı…………………………………………………6
2.5 Puantaj İşlemlerinde Onaylama İşlemi……………………………………………………………………………7
2.6 Borç Kayıtları için Onaylama……………………………………………………………………………………….8
2.7 Puantaj Bilgilerine Son Kayıt Bilgileri ile Ulaşım…………………………………………………………………8
2.8 Ücret Dışındaki Ödeme Kalemlerinin SGK Tavanını Aşan Kısmının Bir Sonraki Aya Devredilmesi……..8
2.9 Aynı Çalışma Alanında Hem Normal Hem de Sendikalı Personelin Kıdem Gününün Hesaplatılması8
2.10 Ehliyet Sınıfı Tiplerinin Tanımlanması……………………………………………………………………………9

*IK Ek Özellik Paketi 1’in içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

1 Kullanım Kolaylıkları

1.1 Genel Arama
Kaydedilen işlem ve tanımlara, program içindeki her bölümden “Genel Arama” özelliği kullanılarak hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır. Genel arama motoruna programın her yerinden ulaşılır. Arama tüm kayıtları içerecek şekilde yapılabildiği gibi, program bölümlerinden kaydedilen tanım ve işlemler seçilerek de yapılabilir.

Arama işleminde sayı ve harfler yanında +, * işaretleri kullanılarak, belirtilen değerleri kapsayan ya da kapsamayan kayıtları listelemek ve bu liste üzerinden ilgili kaydı açmak mümkündür.
Örneğin içinde a ve ş olan ancak 2 olmayan kayıtları listelemek için arama motorunda kayıt türü seçtikten sonra

a ş –2

yazmak yeterli olacaktır.

1.2 Hızlı Filtreleme

Hızlı filtreleme özelliği ile tanım ve kayıt listelerinde (browser) istenen özellikteki kayıtlara hızlı ulaşım sağlanmıştır.

Hızlı filtreleme özelliği tanım, kayıt listeleri ile, tanım ve kayıtlarda listeden seçim özelliği olan alanlarda kullanılabilir.

Tanım ve kayıt listelerinde sol köşedeki menüde Hızlı Filtrelemeyi Aç seçeneği yer almaktadır.

F8 tuşuna basılınca hızlı filtreleme özelliği çalışacak listeler (browserlar) ve kolonlar şunlardır;

Sicil kartı browserında (sicil numarası, adı, soyadı)
Puantaj kartları browserında (sicil numarası, adı soyadı)
Borç Kayıtları browserında (sicil numarası, soyadı adı)
Zaman Planlama kayıtları browserında (sicil numarası, adı soyadı)

Kartlarda listeden seçim yapılabilen alanlarda * işareti kullanılarak ve aranan değer girilerek hızlı filtreleme yapılabilmektedir. Örneğin eğitim talep kaydı sicil numarası alanında *1 yazılıp F10 tuşuna basıldığında sonu
1 ile biten sicil kayıtlarının listelenmesini sağlamak mümkündür.

*IK Ek Özellik Paketi 1’in içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3 Kısayol Oluşturma

Tanım, kayıtlar için kısa yol oluşturma ve oluşturulan kısa yolları e-posta ile ilgili kişilere göndermek özelliği eklenmiştir.

Bunun tanım ve kayıt pencerelerinde ve bunlara ait listelerde (browser) F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kısayol Oluştur ve Kısayol Gönder seçenekleri yer almaktadır. Kısayol oluşturma işleminde sihirbaz kullanıcıya yol gösterir.

1.4 Hatırlatıcı Üzerindeki İşlemlerin Calender’a Aktarılması

Hatırlatıcıda yer alan işlemler, Outlook Calendar ile senkronize edilebilmektedir. Bunun için işlem detayı penceresinde Outlook’a Aktar seçeneği yer almaktadır. Uygulamanın yüklü olduğu bilgisayarda yer alan outlook’a mesaj aktarılır.

1.5 Active Directory Desteği

Active Directory, ağ üzerindeki nesneler hakkında bilgi depolar ve bu bilginin yöneticiler ile kullanıcılar tarafından bulunmasını ve kullanılmasını kolaylaştırır. Active Directory, dizin bilgilerinden mantıksal ve hiyerarşik bir düzen oluşturmak için yapılandırılmış bir veri deposu kullanır.

Dizin olarak da bilinen veri deposu, Active Directory nesneleri hakkında bilgi içerir. Bu nesneler genelde; sunucular, birimler, yazıcılar ile ağ kullanıcıları ve bilgisayar hesapları gibi paylaşılan kaynakları içerir.

Güvenlik, oturum açma kimlik denetimi ve dizindeki nesnelere erişim denetimi aracılığıyla Active Directory ile tümleşik çalışır. Bu özellik sayesinde, oturum açarken kullanılan geçerli kullanıcı adı ve şifrelerinin programa giriş sırasında kullanılması sağlanmıştır.

2 Yeni özellikler

2.1 E-Bildirge, İşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve personel Vizite işlemlerinin SGK Sayfasına Bağlanıp Aktarılması

E-bildirgeler, İşe giriş ve İşten çıkış bildirgeleri SGK sayfasına otomatik olarak bağlanıp aktarılması sağlanmıştır. Personel vizite işlemleri de E-Vizite özelliği ile aktarılabilmektedir.

*IK Ek Özellik Paketi 1’in içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

E-Bildirge ve E-Vizite işlemlerinde SGK sayfasına erişim için kullanılacak bilgiler, İşyeri tanımında SGK başlığı altındaki

• Kullanıcı Adı
• İşyeri Şifresi
• Sistem Şifresi

seçenekleri ile belirlenir.

SGK-Web bağlantısı ile gönderilen bildirgeler şunlardır:

Sosyal Sigorta Bildirgeleri: Aylık Hizmet ve Prim Belgesi ile Aylık Hizmet ve Prim Belgesi(4c) bildirgeleri E-Bildirge filtre satırında SGK Sayfasına seçilerek otomatik aktarılır.

İşe Giriş ve İşten Çıkış Kayıtları: SGK İşe Giriş ve SGK İşten Ayrılış Bildirgelerinde SGK Sayfasına filtre satırında Evet seçilerek bağlantı sağlanır ve otomatik aktarım gerçekleştirilir.

E-Vizite : Personel vizite işlemleri, E-Vizite seçeneği SGK sayfasına aktarılmaktadır.

2.2 Borç İşlemleri Geri Ödeme Planları

Taksit tipinde borçlanma işlemlerine ait geri ödemelerin, tutar ve tarihlerinin listelenmesi ve borç geri ödemelerinin planlanması sistemde tanımlanabilmektedir.
Taksit tipinde bir borç seçilerek borç talebi ya da borç kaydı açılıyorsa taksit sayısı kadar taksit kaydı veri tabanında oluşturulur ve bu kayıtlara Taksit Bilgisi seçeneği ile ulaşılır. Böylece ilgili aylarda geri ödemesi yapılması gereken borçlar görülebilir ve personele ait borç ödeme planları yapılabilir. Oluşan taksit kayıtlarında Taksit Tutarı ve Taksit Tarihi bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

2.3 Kutlama Mesajlarının Otomatik Gönderimi

Doğum günleri, evlilik yıldönümleri, işe giriş yıldönümü gibi özel günlerde çalışanlara otomatik mesaj gönderilmesi sağlanmıştır. Mesajlar personelin iletişim bilgilerinde belirtilen ilk e-posta adreslerine yapılır.

2.4 “Puantaj Üret” İşlemlerinde Birden Fazla Öndeğer Kullanımı

Puantaj kartlarının toplu üretiminde birden fazla puantaj öndeğeri kullanımı sağlanmıştır. Birden fazla öndeğer kullanımı ile farklı öndeğerlerin puantajlara sırasıyla uygulanarak hesaplamaların yapılması kolaylaşır, zaman kaybı ve hataların önüne geçilmiş olur. Puantaj öndeğerleri seçim sırasına göre dikkate alınır ve puantaj kartlarına uygulanır.

2.5 Puantaj İşlemlerinde Onaylama İşlemi

Puantaj işlemleri onay mekanizmasına bağlanmıştır. Bununla beraber onaylanmamış durumdaki puantajların da resmi raporlara yansıtılmaması mümkün hale getirilmiştir. Puantaj kartı üzerinde onay işlemi yapılarak onaylanmış puantaj kartlarının değişiklik ve silme işlemlerine kapatılması, raporlarda bu parametrenin kullanılarak ilgili puantaj kartlarının listelenip listelenmemesi mümkündür. Onaylama işlemi toplu olarak yapılabildiği gibi puantaj kartı üzerinden de yapılabilir.

Onaylama işlemi iptal de edilebilir. Onay İptal işlemi yapıldığında dönemi onaylanmamış puantaj için onay işlemi kaldırılır.

2.6 Borç Kayıtları için Onaylama

Borç kayıtları için onaylama yapılması, onay tarihinden öncesine borç/avans kaydı girilmememsi ve varolan kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması sağlanmıştır.

2.7 Puantaj Bilgilerine Son Kayıt Bilgileri ile Ulaşım

Puantaj kartında belirtilen mesai, ek mesai, sosyal yardım, ek ödeme, ek kesinti bilgileri kullanılarak yapılan bordro hesap bilgileri Hesaplar seçeneği ile izlenmektedir. Hesaplar penceresi puantaj bilgilerini hesap algoritmasıyla derleyerek getirmektedir.

Yeni eklenen Hesaplamadan İncele seçeneği ile verilerin herhangi bir hesaplama algoritmasından geçmeden veri tabanındaki ilgili alanlardan derlenerek listelenmesi sağlanmıştır.

2.8 Ücret Dışındaki Ödeme Kalemlerinin SGK Tavanını Aşan Kısmının Bir Sonraki Aya Devredilmesi

Maaş hesaplamalarında ücret dışındaki ödeme kalemlerinin SGK tavanını aşan kısmının bir sonraki aya devretmesi parametreye bağlanmıştır. Sadece “Ek Ödemeler” ve “Sosyal Yardımlar” tipindeki çalışma parametre tanımlarına “SGK Matrah Devri” seçeneği eklenmiştir. Ek ödeme için matrah devri yapılacaksa bu alanda Evet seçiminin yapılması gerekir.

Puantaj hesaplaması yapılırken önce ücret ve matrah devri yapılmayanların SGK matrahları toplanır, bulunan matrah SGK tavan rakamı ile karşılaştırılır. Eğer bu rakam SGK tavanından yüksek ise matrah devri yapılan kalemlerin tutarlar toplamının tamamı bir sonraki aya devreder. SGK tavanından yüksek değilse SGK tavan ile devretmeyecek tutarların toplamı arasındaki fark alınır. Devredecek olan tutarlar toplamından bu fark çıkarılır kalan rakam bir sonraki aya devreder.

2.9 Aynı Çalışma Alanında Hem Normal Hem de Sendikalı Personelin Kıdem Gününün Hesaplatılması

Sendika uygulaması olan firmalarda kıdem günü hesaplanırken sendikasız personelden farklı gün sayısı kullanılıyor. Örneğin sendikasız personel için yıllık kıdem günü sayısı 30 iken, sendikalı personel için uygulamada 30’dan büyük ve farklı bir gün olabiliyor ve kıdem gün süresi hesabında sendikaya dahil personel için yıllık 30 gün yerine sendikanın işyeriyle anlaştığı günden hesaplanmaktadır. Böylece aynı çalışma alanında hem normal hem de sendikalı personelin kıdem günleri hesaplanabilir.

Kıdem hesabında farklı personel grupları için farklı kıdem günleri ve ek ödemeler tanımlanarak sicil bazında düzenleme yapılması sağlanmıştır. Sicil kartı Çalışma Bilgileri seçeneğine eklenen Kıdem Günü ve Ek Ödeme alanlarına bilgi girilmişse Kanun Parametreleri ile girilen değerler yerine bu değerler dikkate alınır. Kıdem tazminatına esas olan günlük ücret hesabında bulunan ücrete, varsa bu alandaki değer de eklenerek kıdem tazminatı günlük ücreti bulunur.

2.10 Ehliyet Sınıfı Tiplerinin Tanımlanması

Personel bilgilerinde kullanılan ehliyet sınıfı için tip tanımlarının yapılması ve sicil kartı üzerinde listelenerek seçim yapılması sağlanmıştır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir