IBAN Ekleri

* Dokümanda GoBordro, Tiger2Bordro ve İk kısaca Logo İk ürünleri olarak ifade edilmektedir.
Doküman No : İK-0071 / T2B-0025 /GoBordro-0024 1/5

1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Bu nedenler İk ürünlerinde 3.08.01 sürümü ile beraber asağıdaki bölümlere IBAN numarası alanları eklenmistir.

Sicil kartı / Ödeme bilgileri bölümüne IBAN numarası eklenmistir.
Veritabanında LH_00X_PERFIN tablosunda IBANNO (Varchar(21)) kolonu.

Sendika tanımlarına IBAN numarası alanı eklenmistir.
LH_00X_UNIONDEF tablosunda IBANNO (Varchar(21)) kolonu

* Dokümanda GoBordro, Tiger2Bordro ve Đk kısaca Logo Đk ürünleri olarak ifade edilmektedir.

 

Bordro parametrelerine Iban numarası alanı eklenmistir.
LH_00X_ROLLPAR tablosunda IBANNO (Varchar(21) kolonu

XML aktarımlarına IBAN numarası eklenmistir.
Person.xml dosyasına IBAN (Data) , fin_IBAN , ZString, 21

IKWEB Sicil Bilgileri /Sicil Genel Bilgileri tabına IBAN numarası eklenmistir.

* Dokümanda GoBordro, Tiger2Bordro ve İk kısaca Logo İk ürünleri olarak ifade edilmektedir.

Asağıdaki rapor standart alanlarına IBAN numarası alanları eklenmistir.

1. Bordro / Raporlar / Sicil Banka Ödeme Bilgileri / IBAN Numarası
2. Bordro / Raporlar / Tahakkuk Listesi / IBAN Numarası
3. Bordro / Formlar / Bordro Zarfı / Banka Bilgileri / IBAN Numarası
4. Bordro / Pratik Tablo Raporları / Puantaj Bilgileri Listesi / Finansal Bilgiler / IBAN Numarası
5. Sicil Yönetimi / Raporlar / Personel Listesi / IBAN Numarası
6. Sicil Yönetimi / Pratik Tablo Raporları / Personel Listesi / Finansal Bilgiler / IBAN Numarası
7. Sicil Yönetimi / Pratik Tablo Raporları / Atamalar Listesi / Finansal Bilgiler / IBAN Numarası
8. Sicil Yönetimi / Pratik Tablo Raporları / Kanuni Değisiklikler / Finansal Bilgiler / IBAN Numarası

Excel’den sicil kartı aktarımı bölümüne IBAN numarası alanı eklenmistir. Excel’den hazırlanan tablonun DX kolonuna(128) Iban numarası bilgisi kaydedilmelidir. Örnek dosya için ftp://download.logo.com.tr/Insan_Kaynaklari/guncellemeler/ bölümünde sicilaktarım.xls dosyasını inceleyiniz.

Uyarı : Iban numarasının hatalı girilmesi durumunda Excel’den aktarım, XML aktarımı ya da programdan girislerde bilgiler kaydedilmemektedir.

IBAN KONTROL BASAMAKLARININ DOĞRULANMASI ve HESAPLANMASI

Kontrol Basamağının Doğrulanma Metodu

Ön Adım

IBAN’ın içerisinden (varsa) alfanümerik olmayan ve bosluk karakterlerini silinir.

Örneğin : BE62 5100 0754 7061 seklindeki IBAN bosluklardan arındırılarak BE62510007547061 sekline getirilir.

o IBAN’ın ilk dört karakterini mevcut yerinden sayının sağ tarafına atınız.

510007547061BE62

o Numara içerisindeki harfleri asağıdaki “Dönüstürme Tablosuna” uygun olarak nümerik karakterlere çeviriniz.

510007547061111462

o Kontrol basamaklarının doğruluğunun kontrolü için MOD 97-10 (ISO 7064 Standardı) sistemini uygulayınız. Kontrol basamaklarının doğru olması için bulduğunuz sayının 97’ye bölümünden kalanının (MOD 97) 1 olması gerekmektedir.

510007547061111462 sayısının 97’ye bölümünden kalan 1’dir.

Böylece verilen IBAN’ın içerisindeki kontrol basamaklarının doğruluğu ispatlanmıs olur.

* Dokümanda GoBordro, Tiger2Bordro ve İk kısaca Logo İk ürünleri olarak ifade edilmektedir.

Kontrol Basamağının Hesaplanma Metodu

Ön Adım

Ülke kodu (ISO 3166) ve “00” ile baslayan ve IBAN’a çevrilmek istenen banka hesap numarası ile devam eden yapay bir numara olusturun. Bu numarada alfanümerik olmayan veya bosluk karakteri olmamalıdır.

Örneğin: Belçika’da bir banka hesap numarası 510-0075470-61 bu islemden sonra BE00510007547061 olacaktır.

Adım 1

o İlk dört karakteri numaranın sonuna atınız.

510007547061BE00

o Numara içerisindeki harfleri asağıdaki “Dönüstürme Tablosuna” uygun olarak nümerik karakterlere çeviriniz

510007547061111400

o MOD 97-10 (ISO 7064 Standardı) sistemini uygulayınız

Bulduğunuz sayının 97’ye bölümünden kalanını (MOD 97) bulun ve bu sayıyı 98’den çıkarın. Eğer sonuç tek basamaklı ise basına bir sıfır ekleyin.

98 – 36 = 62

IBAN = BE62510007547061 seklinde olacaktır.

DÖNÜSTÜRME TABLOSU

A = 10     G = 16      M = 22      S = 28     Y = 34
B = 11     H = 17      N = 23       T = 29     Z = 35
C = 12      I = 18      O = 24       U = 30
D = 13      J = 19      P = 25       V = 31
E = 14      K = 20     Q = 26       W = 32
F = 15      L = 21      R = 27       X = 33

* Dokümanda GoBordro, Tiger2Bordro ve İk kısaca Logo İk ürünleri olarak ifade edilmektedir.

Hesaplamanın kesin doğru olması için ondalık sayılar ve yuvarlama yerine tam sayıların kullanımı önerilmektedir.

MOD hesaplamalarına yönelik yazılımlar için mod hesaplaması yapılan sayı çok uzun ise (32 bit veya 64 bitlik bir veri 9 veya 18 basamaklı bir sayıyı temsil etmektedir.) hesaplama, mod hesaplaması yapılacak olan sayı 9 veya 18’lik basamaklara bölünerek yapılabilir.

Söyle ki;

– 510007547061111462 sayısının 97’ye bölümünden kalan 1’dir.

– Sayının ilk 9 (veya 18) basamağının MOD 97 değerini hesaplayınız.

– 510007547’in MOD 97’si = 74

– Bulduğunuz sayının sonuna kalan sayıları ekleyerek basamak sayısını 9’a (18’e) tamamlayın ve MOD 97’yi hesaplayınız

– 740611114’in MOD 97’si = 12

– Bir önceki basamağı kalan sayılar ile tekrarlayınız

– 1262 sayısının MOD 97’si = 1 (Aynı sonuca ulasılır.)

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir